Dự án xây dựng nhà máy Titan Pigment

Ngày đăng: 11/12/2020
Trong dự án xây dựng nhà máy Titan Pigment, Vinacoma đã cung cấp các máy móc, thiết bị để xây dựng công trình. Thực hiện chủ trương của Nhà nước về chế biến sâu
Tổng quan về dự án:
Trong dự án xây dựng nhà máy Titan Pigment, Vinacoma đã cung cấp các máy móc, thiết bị để xây dựng công trình.
 

Giới thiệu về dự án xây dựng nhà máy Titan Pigment:
 
1. Mục tiêu dự án:
+) Thực hiện chủ trương của Nhà nước về chế biến sâu, sử dụng hợp lý nguồn khoáng sản Ilmenitle, hạn chế và tiến tới chấm dứt xuất khẩu quặng thô.
+) Đầu tư Nhà máy chế biến Pigment Titan từ tinh quặng Ilmenitle Việt Nam nhằm cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Pigment Titan Hà Tĩnh.
 

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dioxit Titan Việt Nam
 
4. Tổ chức tư vấn lập dự án:
+) Viện KH-CN Mỏ & Luyện kim – Bộ Công nghiệp: Các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật: do Viện KH-CN Mỏ & Luyện kim – Bộ Công thương lập.
+) Công ty Granex spol.s.r.o Cộng hoà Séc: Các công trình công nghệ: khu sản xuất H2SO4 và khu chế biến Pigment Titan.

5. Tổ chức thẩm định dự án:
+) Hội khoa học kỹ thuật Đúc – Luyện kim Việt Nam: thẩm định phần công nghệ.
+) Bộ Công thương: thẩm định phần thiết kế cơ sở.
+) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam – Bộ Xây dựng: thẩm định phần tổng mức đầu tư, phân tích tài chính và hiệu quả đầu tư dự án.

6. Quy mô đầu tư dự án: 30.000 tấn sản phẩm Pigment Titan/năm.
 
7. Sản phẩm của dự án: Là Pigment Titan dưới hai dạng cấu trúc tinh thể là anatas và rutile.
 
8. Công nghệ: Sản xuất Pigment Titan bằng phương pháp sulfat dựa trên cơ sở phân hủy Ilmenite bằng axit sulfuric.
 
9. Địa điểm xây dựng: Khu Kinh tế Vũng Áng – xã Kỳ Thịnh – huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh.
 
10. Diện tích sử dụng đất dự kiến: 480.000 m2 (48 ha).
 
11. Loại, cấp công trình:
+) Loại dự án đầu tư: Nhóm A.
+) Loại công trình: Công trình công nghiệp luyện kim, hóa chất.
+) Cấp công trình: Cấp đặc biệt.

12. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư, vốn vay trong nước và nước ngoài. Vốn vay nước ngoài được thực hiện trên cơ sở hợp đồng tổng thầu thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – xây dựng (EPC).
 
13. Phương thức đầu tư: Đầu tư trong nước với hình thức thành lập công ty cổ phần để huy động được nguồn vốn, kinh nghiệm, thương hiệu và công nghệ của các đối tác trong và ngoài nước.
 
14. Tổng mức đầu tư của dự án: 142.254.000 USD

Khách hàng tiêu biểu

Icon
Kobelco
Hitachi
sany
Sumitomo
Tanado
Samsung
0903 476 661