Đại hội cổ đông

Với phương châm hoạt động phấn đấu vì mục tiêu chung, tư duy tích cực, hành động cụ thể chúng tôi theo đuổi mục đích phát triển bền vững lâu dài cùng với sự thành công của khách hàng và đối tác.

Khách hàng tiêu biểu

Icon
Kobelco
Hitachi
sany
Sumitomo
Tanado
Samsung
0903 476 661