Báo cáo thường niên

Tầm nhìn của VCM là trở thành nhà tư vấn, cung cấp các giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản; đối tác tin cậy trong việc hợp tác, triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Khách hàng tiêu biểu

Icon
Kobelco
Hitachi
sany
Sumitomo
Tanado
Samsung
0903 476 661